Thị xã An Khê

Thị xã An Khê , được thành lập ngày 9 tháng 12 năm 2003, tách ra từ huyện An Khê (huyện An Khê được tách thành thị xã và huyện Đắk Pơ). Phía Đông thị xã An Khê giáp Bình Định. Phía Nam và Tây Nam giáp huyện Đắk Pơ. Phía Bắc và Tây Bắc giáp huyện Kbang.

  1. Home
  2. Gia Lai
  3. Thị xã An Khê
Filter
Filter × Close

Thánh Thất An Khê

0.0

Họ Đạo An Khê được thành lập từ năm 2007, đồng đạo nơi đây đã chung sức mua miếng đất với diện tích

Location: Thánh thất An Khê, Quốc lộ 19, An Khê, Gia Lai, Việt Nam