Thị xã Hồng Ngự

Thị xã Hồng Ngự đầu nguồn sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp; Bắc giáp tỉnh Preyveng – Campuchia; Nam giáp huyện Tam Nông cùng tỉnh; Tây giáp huyện Hồng Ngự; Đông giáp huyện Tân Hồng cùng tỉnh. Về hành chánh, thị xã Hồng Ngự gồm có 3 phường: An Lộc, An Thạnh, An Lạc và 4 xã: Tân Hội, Bình Thạnh, An Bình A, An Bình B. Trong đó Phường An Thạnh là trung tâm kinh tế – văn hoá của thị xã, hai xã biên giới là Bình Thạnh và Tân Hội.

  1. Home
  2. Đồng Tháp
  3. Thị xã Hồng Ngự
Filter
Filter × Close

Hội Thánh Tin Lành Hồng Ngự

0.0

( thông tin giới thiệu chưa được bổ sung)

Location: Nhà thờ Tin Lành, Khóm 1, Hồng Ngự, Đồng Tháp, Việt Nam