Tag: điểm đến Sơn La

  1. Home
  2. điểm đến Sơn La
Filter

Miên man bản Chiếu

Suối nước trong veo chảy qua những phiến đá giữa rừng, vùng lòng hồ xanh biếc, nhà sàn người Mường thấp thoáng đôi bờ trong khói lam chiều… Đó là vẻ đẹp đến quên lối về của vùng bản Chiếu, xã Mường Thải, Huyện Phù Yên, Sơn La.

Read More