Tag: lê Lào Cai

  1. Home
  2. lê Lào Cai
Filter

Lê Tai Nung "Cây lê lùn" ở Nậm Pung

Ông Tẩn Láo Lù, thôn Khu Chu Phìn I, Nậm Pung, Bát Xát (Lào Cai) trồng 1ha lê Tai Nung. Năm nay vườn lê nhà ông bước sang tuổi thứ 2 cho quả với sản lượng khoảng 5 tấn, giá bán 30-35.000 đồng/kg tại vườn, doanh thu đạt 150 triệu đồng, lãi ròng 100 triệu đồng. Nhiều hộ ở Nậm Pung cũng có thu nhập cao từ giống lê cây còn thấp mà trái trĩu cành này…

Read More