Tag: Nam Cát Tiên

  1. Home
  2. Nam Cát Tiên
Filter

Vườn Nam Cát Tiên kêu gọi không dùng túi nylon

Vườn quốc gia Nam Cát Tiên kêu gọi không dùng túi nylon. Không mang túi nylon vào vườn hay giúp phân loại rác là những biện pháp mà Vườn Nam Cát Tiên kêu gọi du khách thực hiện.

Read More